EUH 029

En contacto con agua libera gases tóxicos.