P334

Sumergir en agua fría [o envolver en vendas húmedas].